Sari la conținut

Nivelul funcţional al emisferelor cerebrale

Fiecare emisferă cerebrală este specializată în realizarea unor anumite funcţii cognitive:

  • emisfera stângă răspunde de prelucrarea verbală a informaţiei; controlează limbajul, scrisul, raţionamentul şi calculul logic, capacitatea de analiză;
  • emisfera dreaptă răspunde de prelucrarea video-spaţială; controlează, în primul rând, înţelegerea nonverbală, recunoaşterea formelor, a tonului şi intonaţiilor, imaginaţia, intuiţia, identificarea figurilor umane, gândirea videospaţială.